Minimal miljøbelastning

Daka SecAnim følger udviklingen inden for forbedring af miljøforanstaltninger
Daka SecAnim forarbejder biprodukterne på en sådan måde, at veterinære og miljømæssige regler overholdes. Dette gøres ved valg af produktionsudstyr, der minimerer miljøbelastningen og minimerer risikoen for påvirkning af omgivelserne i kombination med moderne miljøanlæg. Forbedring af miljøforanstaltningerne og etablering af yderligere miljøforbedringer sker i takt med, at teknologien indenfor miljøområdet forbedres. Miljøstyrelsen Aarhus er miljømyndighed for fabrikkenDe væsentligste miljøforhold ved produktionen er:

 • Processpildevand, der renses i eget rensningsanlæg, og derefter ledes til Randers Fjord
 • Lugtholdig luft, der udsendes fra skorstene efter behandling i lugtrenseforanstaltninger
 • Udsendelsen af CO2 og NOX fra forbrændingen af naturgas, olie og animalsk fedt i fabrikkens kedelcentral

Miljøvagt

Det er naturligvis Dakas mål, at fabrikkerne ikke giver anledning til lugtgener i omgivelserne, men oplever man lugtgener fra Daka SecAnim i Randers kan man henvende sig til Miljøvagttelefonen +45 5156 4700
Eller klik på links for henvendelser omkring henholdsvis lugt og støj, via mail.

Klik herunder hvis du har henvendelse vedrørende:

Du kan læse mere omkring miljøforhold på dakairanders.dk.

Har du henvendelser vedrørende de generelle miljøforhold kan du kontakte Environment and Safety manager John Jensen på e-mail joj@daka.dk eller tlf.: +45 7928 4200.

Miljøpolitik gældende for Daka SecAnim og Daka Sarval:

Dakas miljøledelsessystem skal effektivt understøtte indsatsområderne bæredygtig produktion og dygtigt lederskab. Miljøledelsessystemet omfatter produktionerne på Daka SecAnim, Kronjydevej 8, 8960 Randers SØ, og Daka Sarval, Dakavej 10, 8723 Løsning.

• Daka vil være en miljøansvarlig virksomhed, der informerer aktivt og åbent om miljøforhold i vores virksomhed og inddrager lokalområdet for at mindske de miljøpåvirkninger, der opleves af naboerne.

• Daka vil sikre, at vi løbende forbedrer vores miljøledelsessystem, så det understøtter en forbedring af miljøpræstationen.

• Daka vil tilstræbe at virksomheden belaster miljøet mindst muligt igennem forebyggelse af forurening og ved at der anvendes rette og bæredygtige teknologiske løsninger.

• Dakas medarbejdere skal være underviste og gjort bevidste om deres muligheder for at påvirke miljøpræstationen.

• Daka vil overholde bindende forpligtigelser herunder lovkrav.

Miljømål:
For at understøtte vores miljøpolitik måles der løbende på specifikke områder samt miljømål, der løbende kommunikeres.

Lugtreducerende indsatser

Luft fra produktionen i Daka SecAnims fabrik i Assentoft ved Randers renses enten i biofiltre eller lugtforbrændingsanlæg. Der er store forskelle i lugtkoncentrationen i den luft, der skal renses, hvilket kan tilskrives en stor variation i kvaliteten af fabrikkens råvarer. I varme sommerperioder vil der generelt være en højere lugtkoncentration i tilgangen til renseforanstaltningerne. Rumluft og luft fra mindre belastede dele af produktionen renses i biofiltre, mens de mest lugtende luftstrømme renses i lugtforbrændingsanlægget. Den luft, der er renset i det største af virksomhedens 2 biofiltre, efterpoleres via tilsætning af ozon.

Lugtforbrændingsanlægget og biofiltrene har en høj renseeffektivitet på 95 – 99%.

 • Vi sikre at døre, porte m.m. holdes lukkede, når disse ikke er i brug. Portene til råvarehaller og produktion er automatiske og er kun åbne i forbindelse med ind- eller udkørsel.
 • Vi sikre at emissioner via utætheder undgås ved hjælp af et let undertryk i bygningerne.
 • Råvarerne leveres i lukkede containere på lastbiler, og lastbilerne undgår at holde i venteposition på råvarepladsen
 • Daka har gennem årene også investeret i en række tiltag:
  • Etableret biofilter
  • I 2021 har vi fået nye luftforbrændingsanlæg
  • Forhøjet skorsten fra 68 meter til 90 meter
  • Udvidet biofilter fra 1.350mtil 2.500m2
  • Ozontilsætning efter biofilter

  Læs mere på dakairanders.dk

Daka Denmark A/S
Lundagervej 21
DK-8722 Hedensted
CVR-nr 33776039

Kontakt
Tlf. +45 7928 4047
Mail: secanim@daka.dk

Åbningstider:
Mandag-fredag 07.00-15.00