Tips til en god afhentningsplads

Afhentningspladsen er der, vi hos Daka møder din produktion og vores daglige samarbejde tager sit udgangspunkt. Derfor betyder en god afhentningsplads, at vi hos Daka SecAnim hurtigt, effektivt og så skånsomt som muligt, kan afhente dine døde dyr. Læs med her, og få vores tips til en velindrettet afhentningsplads.

Placering og diskretion

Undgå at fremme uhensigtsmæssigt miljø

Du bør først og fremmest indrette din afhentningsplads, så du ikke fremmer et miljø, der bidrager til unødig forrådnelse. Hvis det er muligt, så placer afhentningspladsen i skygge. Læg dyrene på et fast, hævet underlag, gerne betonspalter. Sørg for at dyrene er korrekt afdækket og således effektivt beskyttet mod ådselædende dyr. På den måde sikrer du, at dyrene kan ligge tørt og beskyttet. Du kan sørge for, at dyrene ligge ventileret ved eventuelt at bore huller i toppen af din kadaverkappe.

Sørg for gode tilkørselsforhold

Tilkørselsvejen og pladsen omkring din afhentningsplads skal først og fremmest vær tilgængelig for lastbiler på op til 40 tons. Der skal være vendeplads eller mulighed for gennemkørsel. Sørg for at holde vendepladsen fri for andet materiel og husk, at vores chauffører under ingen omstændigheder må bakke ud på offentlig vej. Skulle pladsen være placeret langs en vej, skal der være plads til, at andre biler kan passere lastbilen, mens den læsser.

Chaufføren skal kunne se, hvad han laver

Selvom din afhentningsplads skal være placeret diskret og gerne med afskærmning omkring, er det også vigtigt, at afskærmningen ikke bliver for høj (maks. 140 cm.) på den side af pladsen, hvorfra lastbilen skal læsse dine dyr. Det er nødvendigt, at lastbilen kan holde med venstre side mod afhentningspladsen, da chaufføren skal kunne se, hvad han laver fra sin platform, der er placeret på venstre side af Lastbilen.

Når chaufføren har et godt overblik, har han mulighed for at udføre sit arbejde så skånsomt og sikkert som muligt

Vedligehold din afhentningsplads

En god afhentningsplads skal løbende vedligeholdes, og man bør sikre sig, at det materiel, der er på pladsen, er funktionsdygtigt. Derfor skal du løbende kontrollere følgende:

  • at kadaverkapperne er ubeskadigede og løfteringene intakte
  • at smågrisecontainerne er ubeskadigede og lågene kan lukkes
  • at spaltepladsen er tør og ventileret
  • at pladsen holdes ren og ryddet

Læg spalterne korrekt

Sørg for at placere spalterne parallelt med lastbilen, der afhenter. Lastbilens klo kan ikke dreje, så hvis spalterne vender forkert, vil kranens klo gribe fat i spalteåbningerne og derved skubbe rundt med dem. Vi anbefaler at lægge spalterne oven på strør og dermed hæve dem 15- 20 cm. Husk enten at fastgøre spalterne til de underliggende strør eller bolte dem sammen med vinkeljern eller lignende i spalteenderne. Når spalterne er placeret med spalteåbningerne parallelt med lastbilen i læsseposition, skal dyrene placeres modsat, så de ligger vinkelret på lastbilen. På den måde gør du chaufførens læssearbejde mere gnidningsfrit.

Placer din afhentningsplads diskret

Det er ikke kun for chaufførens skyld, at du bør tænke over, hvordan din afhentningsplads tager sig ud. Det er også et spørgsmål om arbejdsmiljøet på din ejendom. Din afhentningsplads sender både et signal til dem, der anvender den og til dem, der kører forbi. Tænk over det signal, du ønsker at sende som arbejdsplads, ved at håndtere denne del af din produktion på en professionel måde.

En gennemtænkt afhentningsplads sender positivt signal til dine omgivelser.

Læs os “En chaufførs syn på afhentningspladsen” her

Kontakt

råd og vejledning
Landmandskonsulent

Lars Jørgen Nielsen

E-Mail: ljn@daka.dk
Telefon: +45 7928 4692
Mobil: +45 5156 4692