rød lastbil med grab

Undervisningsmateriale

Vi har et fælles ansvar for, at håndteringen af døde dyr i landbruget foregår på den mest hensigtsmæssige måde.

Derfor har Daka SecAnim udarbejdet undervisningsmateriale, som kan anvendes til undervisning af staldpersonale i god håndtering af døde dyr. Det samlede materiale indbefatter en præsentation, der er tiltænkt fremvisning til medarbejdere, samt et understøttende dokument, som indeholder væsentlige uddybninger af de pointer, der fremføres i præsentationen.

Materialet afdækker følgende overordnede temaer: 
–   Optimal håndtering af døde dyr
–   God brug af PigUp&Ko appen
–   De døde dyrs værdi

Youtube_Video_Snippit

Præsentation af undervisningsmateriale

undervisningsmateriale fra daka secanim
cirkel med døde dyr

Background_Material

håndtering af døde dyr
Her finder du baggrundsmateriale udarbejdet til ejere og driftsledere i de danske stalde, der indeholder væsentlige uddybninger af de pointer, der fremføres i præsentationen. Download baggrundsmateriale

Three_Parts

undervisningsmaterialer fra daka secanim
Daka SecAnims undervisningsmateriale er opdelt i tre dele. Som landmand ved du bedst, hvilket materiale, der vil være til gavn for netop dine medarbejder.
Download del 1: Optimal håndtering
Download del 2: God brug af appen
Download del 3: De døde dyrs værdi

Video-gennemgang af materialet

Vi ved godt, at danske landmænd har en meget travl hverdag. Derfor har vi udarbejdet disse tre videoer, hvor vi gennemgår materialet for dine medarbejdere. Ved at trykke på vidoerne nedenfor, kan dine medarbejdere tilgår denne gennemgang med tilhørende undertekster på henholdsvis dansk, engelsk, rumænsk og ukrainsk.

Part 1 Efficient Handling of dead Animals

optimal håndtering hos daka secanim

Part 2 Effective use of the PIGUP KO app

go brug af pigup og ko

Part 3 The Value of dead Animals

de døde dyrs værdi - undervisningsmateriale

Bestil øvrigt materiale

UndervisingsplakatDu kan også bestille vores GRATIS undervisningsplakat.
Klik herunder og bestil, så sender vi en plakat til dig med det samme Bestil plakat
education poster
GRATIS Kappe-klistermærkeDu kan også bestille vores Gratis Kappe-klistermærke. Bestil klistermærke uden beregning med vejledning til korrekt placering af kadaverkappe og dyrene. Dyrene og kappen skal altid placeres vinkelret for lastbilen på tværs af spalterne. Med dette Kappe-klistermærke, er du sikker på, altid at få placeret din kadaverkappe rigtigt.
Klik herunder og bestil, så sender vi et klistermærke til dig med det samme Bestil produkt
placeringsvejledning

Kontakt

råd og vejledning
Landmankonsulent

Lars Jørgen Nielsen

E-Mail: ljn@daka.dk
Telefon: +45 7928 4092
Mobil: +45 5156 4692