døde dyr er nu biodiesel

Hvordan laver vi biodiesel?

Når Daka SecAnim afhenter døde dyr landet over, bliver dyrenes fedt lavet om til biodiesel. Biodiesel inddeles i to kategorier: 1.- og 2. generationsbiodiesel. 1. generations biodiesel er baseret på biomasse fra primærafgrøder (plantebaseret) til biodiesel. Daka laver 2. generationsbiodiesel, baseret på affaldsprodukter fra fødevareproduktionen, primært animalsk fedt fra husdyrproduktionen

Helt simpelt, produceres 1. generationsbiodiesel, ved at hælde fedtet i en tank, hvor man tilføjer methanol, det kan reagere med, og herefter dannes glycerin og biodiesel.  2. generationsbiodiesel produceres på næsten samme måde, men kræver yderligere processer før og efter selve dannelsen af biodiesel.

Friske dyrs betydning

For at forstå de udfordringer Daka har med fordærvede dyr og den ekstra proces det kræver i produktionen af biodiesel, er det fordelagtigt først at forstå sammensætningen af et fedtmolekyle. Et Fedtmolekyle består optimalt set af et glycerolmolekyle bundet sammen med tre fedtsyremolekyler. I denne sammensætning kaldes den for triglycerider og jo flere triglycerider jo bedre fedtkvalitet. Dog kan glycerolmolekylet ”tabe” fedtsyremolekyler, når det nedbrydes, og kan enten blive til diglycerid (forbundet med to fedtsyremolekyler) eller monoglycerid (kun forbundet med et fedtsyremolekyle). De frafaldne fedtsyremolekyler bliver til frie fedtsyrer. Mængden af frie fedtsyrer er kernen i problemet.

Dannelsen af frie fedtsyrer påbegyndes ved henstand (når et dyr går i forrådnelse). En høj andel af frie fedtsyrer i det animalske fedt medfører, at vi skal bearbejde fedtet af to omgange – Vi er nødt til først at omdanne de frie fedtsyrer til biodiesel ved hjælp af syre, før vi så i anden omgang kan omdanne selve fedtmolekylerne til biodiesel.

Et spørgsmål om kapacitet

Som landmand er det umuligt at se, hvor mange frie fedtsyrer de døde dyr har, men derfor er det stadig vigtigt, at du forsøger at minimere udviklingen. Desto hurtigere du tilmelder dine dyr, desto mindre forrådnelse og desto mindre er risikoen for en unødvendig høj andel af frie fedtsyrer.  Daka ecoMotions anlæg, der omdanner fedtet til biodiesel, er bygget til at kunne håndtere op til 20 procent frie fedtsyre. Er fedtet vi får ind så fordærvet, at andelen af de frie fedtsyrer overstiger 20 procent, nedsætter det vores kapacitet. Overstiger vi 30 procent frie fedtsyrer har vores anlæg kun en kapacitet på 60 procent. Når den kemiske fremstillingsproces er slut, har man til sidst en grumset biodiesel, hvor en række mikrokomponenter skal fjernes, før det kan leve op til kvaliteten og standarden i transportsektoren. Derfor renses biodieselen af tre omgange før den til sidst destilleres.

Når fordærvelsen af de indleverede dyr er høj, giver det ikke kun udfordringer her og nu. Friskheden er altafgørende for, at vi kan have en optimal produktion på biodiesel-fabrikken – den ene ting er processen, men det springende punkt er, at vi ikke kan indhente tabt produktion igen. Vores anlæg kører hele tiden på så høj kapacitet som muligt. Derfor kan vi ikke indhente periodevise kapacitetsnedsættelser. Det reducerer dermed mængden af biodiesel, vi kan sende på markedet i sidste ende. Når f.eks. sommeren rammer og varmen sætter ind, kan fordærvelsesudviklingen blive så voldsom, at vi ikke kan producere biodiesel af fedtet. Sker dette, kan noget af fedtet gemmes og iblandes senere på sæsonen, når der er kvalitetsfedt nok at blande med, men dermed forlænges den periodevise kapacitetsnedsættelse.

Et bæredygtigt bidrag fra landbruget

At Daka kan producere biodiesel nok i løbet af året, er ikke kun et spørgsmål om, hvor meget biodiesel der kan sælges, men også hvor bæredygtig den samlede danske husdyrproduktion er. Daka Denmarks genanvendelse af landbrugets reststrømme er et direkte bidrag til den CO2 reduktion, landbruget arbejder med.

Regeringens reduktionsmål stiller landbruget overfor store udfordringer, og for at imødekomme dem er det afgørende, at vi tænker helhedsorienteret og bruger de styrker, vi allerede har, til fulde. Vi skal genanvende og recirkulere de ressourcer, vi kan – og friskheden af de døde dyr der indleveres afgør, hvor effektivt det kan gøres.

Vi producerer årligt 55 millioner liter 2. generationsdiesel, der kan substituere den fossile diesel. Vores produktion udgør ca 30 procent af den samlede andel af biodiesel, vi anvender i Danmark, hvilket overordnet set svarer til 2 procent af alt diesel, der bliver brugt i transportsektoren. Det er et betydeligt bidrag, og et bidrag vi skal værne om i branchen.

fra døde dyr til biodisel daka secanim

Kontakt

råd og vejledning
Landmankonsulent

Lars Jørgen Nielsen

E-Mail: ljn@daka.dk
Telefon: +45 7928 4692
Mobil: +45 5156 4692