daka denmark

Sikkerhed hele vejen rundt

Daka SecAnim er en del af Daka Denmark A/S.

Alle Daka Denmarks forretningsområder har sikker, bæredygtig og værdiskabende håndtering af naturens ressourcer som omdrejningspunkt. Daka Denmark har i næsten 100 år været garant for sikker håndtering men også bæredygtig recirkulering og genanvendelse af biprodukter fra landbruget og fødevareindustrien.

Her kommer Daka SecAnim ind i billedet. SecAnim indsamler og forarbejder dagligt mange tons restprodukter fra bl.a. landbrug og slagterier og er således med til at udføre en samfundsopgave, hvor restprodukter udnyttes som en ressource, og hvor eventuel spredning af smitsomme husdyrsygdomme minimeres netop ved at Daka SecAnim indsamler og forarbejder disse. Hos Daka SecAnim genanvendes restprodukterne til gødningsfremstilling samt energiproduktion.

I Dakas bæredygtighedsrapporter kan du også finder flere informationer om Daka SecAnims bæredygtige indsatser.

Sustainability Report 2020

sustainability report

Sustainability Report 2021

bæredygtighed

Du tror måske, vi laver sæbe?

Hos Daka Denmark hører vi tit myten om, at vi laver sæbe af de danske landbrugsdyr. Det gør vi ikke, men på en sikker og bæredygtig måde producerer vi blandt andet biodiesel og gødning.

Brænder vi dyrene af?

Vi hører ofte omtalt, at vi brænder dyrene dyr. Det gør vi ikke, vi destruerer smitte og genanvender slagteri-biprodukter, madaffald og døde dyr i et grønt kredsløb, hvor vi giver naturens ressourcer sikkert tilbage.

Du ved sikkert, at grise…

Du ved sikkert, at grise bliver til mørbrad, bacon og flæskesteg. Men ved du, hvad der bliver af de biprodukter, som ikke anvendes til fødevarer? Se med her, hvis du vil vide, hvad vi bruge biprodukterne til hos Daka Denmark.

Konkret bæredygtighed

Daka leverer produkter til bæredygtig energi i cementindustrien

bæredygtigt kredsløb

Daka SecAnim forarbejder biprodukter til kød- og benmel som bruges som biobrændsel i cementindustrien, hvor det erstatter fossil brændsel. Det sparer atmosfæren for ca. 60% CO2. Hertil kommer, at fedtet fra kreaturerne bliver til 2. generationsbiodiesel.

Biodiesel fra Daka udleder 85% mindre CO2

Biodiesel fra Daka udleder 85% mindre CO2Hvert år producerer Daka ecoMotion mere end 50 millioner liter biodiesel, der sælges både på det danske marked og til udlandet.  Biodiesel fra Daka er såkaldt 2. generationsbiodiesel, som er fremstillet af fedtet fra animalske biprodukter, f.eks. landbrugets døde dyr, som i henhold til lovgivningen ikke kan anvendes til dyrefoder. 

Læs mere om bæredygtigheden i Daka Denmark her.

Dakas vision og strategi
Vi vil være kendt for at tilbyde den mest sikre, bæredygtige og værdiskabende recirkulering af organiske restprodukter fra landbrugs- og fødevaresektorerne i Norden, og via dette bidrage til en bæredygtig global udvikling. Det betyder, at Dakas energipolitik skal understøtte den overordnede strategi
Dakas strategiske fokus frem til 2023 er, at virksomheden skal udvikle sig til at være fremragende på 3 hovedområder:

  • Markedsposition
  • Drift
  • Udvikling

Disse 3 hovedområder skal understøttes af Dakas vigtige strategiske indsatsområder

Energipolitik
Daka er en integreret del af det veterinære beredskab. For at drive processer der lever op til de veterinære krav, kræves et stort energiforbrug. Der er særligt fokus på, at dette energiforbrug skal nedbringes og fastholdes på det lavest mulige niveau.

Energipolitikken efterleves i praksis ved at:

  • Sætte energiforbruget i fokus, både i forbindelse med den daglige drift af produktionsanlæg og i forbindelse med større procesomlægninger og nye anlæg.
  • Sætte mål for energieffektiviteten og sikre efterlevelse af disse.
  • Sikre information samt de nødvendige ressourcer er tilgængelige for at energimålene kan opfyldes.
  • Overholde lovkrav og aftaler.
  • Sikre løbende forbedringer af energieffektiviteten.

Daka Denmark A/S
Lundagervej 21
DK-8722 Hedensted
CVR-nr 33776039

Contact
Phone: +45 7928 4047
Mail: secanim@daka.dk

Opening hours:
Monday-Thursday 07.00-16.00
Friday 07.00-15.00