5 gode råd om tilmelding og afhentning

Har du udfordringer med tildeling af fordærvelsesgebyrer, og ønsker du, som de fleste andre landmænd, at optimere håndtering og økonomi omkring den uundgåelige reststrøm af døde dyr fra din husdyrproduktion?

Vores landmandskonsulent Lars Jørgen Nielsens gennemgår her nogle generelle anbefalinger, du med fordel kan fokusere på, hvis du vil reducere antallet af fordærvelsesgebyrer i din produktion.

1. Meld også til i weekenden

Husk at tilmelde dine døde dyr hen over weekenden. Selvom vores lastbiler ikke henter dyr i weekenden, er det vigtigt, at du bliver ved med at tilmelde løbende både lørdag og søndag. Så sikrer du, at vi afhenter mandag.

Tilmelder du først weekendens ”høst” om mandagen, afhenter vi først tirsdag, og dermed er sandsynligheden for fordærvelsesgebyrer betydeligt større

2. Håndtering og tilmelding som daglig rutine

Vi opfordrer altid til at få håndteringen og tilmeldingen lagt ind i de faste daglige arbejdsrutiner. Det giver rigtig god mening for de fleste, så det netop ikke bliver en irriterende ekstraopgave at flytte dyrene fra stalden til afhentningspladsen og herefter tilmelde dem.

Det er selvfølgelig individuelt, hvordan det kan praktiseres på den enkelte bedrift, men lykkes det, er det et effektivt middel til at imødegå uønskede gebyrer. Dog kan de fleste med fordel fokusere på følgende:

  • Indfør en daglig rutine til håndtering og tilmelding af døde dyr -også i satellitstaldene
  • Lægger du døde dyr uden for stalddøren inden transport til afhentningspladsen, så sørg for, at dyrene er beskyttet mod ådselædende dyr og fugle
  • Det er nødvendigt at opbevare smågrisecontainere i kølecontainer under fyldning, hvis du vil undgå unødvendige fordærvelsesgebyrer
  • Uddelegér ansvaret for opgaven. Om det skal være en holdindsats eller en enkelt medarbejder er underordnet, men sørg for ansvaret er delt ud.

3. Husk du betaler pr. dyr

Helt grundlæggende gælder det om at levere så friske dyr som muligt, da det giver færre lugtgener, bedre råvarekvalitet og bedre økonomi, men også fordi, det har indvirkning på vores fælles image og reducerer risikoen for smittespredning.

Husk derfor på, at du betaler pr. dyr og ikke pr. gang vores lastbil kommer forbi. Der er ikke noget tjent ved at samle dyrene sammen til færre afhentninger, hverken for din økonomi, landbrugets image eller lugt-udviklingen fra dyrene.

Det er bedre at melde til hver gang, du har et dødt dyr. Så tjekker din tilmelding ind i vores dynamiske tilmeldingssystem. Lastbilernes ruter opdateres hver 5. minut, så tilmelder du først på dagen, vil vi i nogle tilfælde kunne afhente samme dag og sågar i enkelte tilfælde 5 min. efter din tilmelding.

4. En god afhentningsplads

En uhensigtsmæssigt indrettet afhentningsplads kan hurtigt danne grobund for et miljø, der fremmer forrådnelse. Det giver samtidig udfordringer med lugt og kan lede til at du får pålagt unødvendige fordærvelsesgebyrer.
Du kan med fordel følge vores anbefalinger til korrekt indretning af afhentnngspladsen

  • Afhentningspladsen skal være tilgængelig for lastbiler op til 40 ton. Den skal ligge ved fast tilkørselsvej med vendeplads eller mulighed for gennemkørsel, og bør placeres diskret i passende afstand fra stalde og offentlig vej.
  • Afhentningspladsen bør så vidt muligt placeres i skygge. Skygge sænker effektivt temperaturen og mindsker dermed udvikling af forrådnelse
  • Dyrene skal placeres på et fast, hævet underlag, gerne betonspalter, for at sikre at dyrene ligger tørt, beskyttet og ventileret. Husk at fastgøre spalterne. Spalterne placeres med spalteåbningerne parallelt med lastbilen i læsseposition og så placer dyrene modsat, altså vinkelret for lastbilen. Herved undgår du, at kranens klo griber fast i spalteåbningerne og dyrene er nemmere at grabbe for vores chauffør
  • Døde dyr skal altid sikres mod ådselædende dyr og fugle. Kadaverkappen er en udmærket, diskret løsning. Den skal være ubeskadiget med fungerende løftering og skal dække dyrene helt. Smågrisecontainere skal placeres med 30 cm. indbyrdes afstand, skal være væsketætte og låg skal kunne lukkes helt
  • Ønsker du diskrete og professionelle løsninger til din afhentningsplads, kan du besøge Daka’s hjemmeside under PIGUP&KO produkter. Her kan du finde brønd- eller boksløsninger, der kan give en effektiv sikring mod ådselædende dyr og dermed minimere risikoen for smittespredning markant

Læs mere om den gode afhentningsplads her.

5. 24 timers-reglen

At du skal tilmelde dine døde dyr så hurtigt som muligt, og senest 24 timer efter det er konstateret dødt, er vigtigt af ovennævnte gode grunde, men bemærk at det også er lovfæstet.

Vil du vide mere om 24 timers reglen, så læs mere i “Vejledningen om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr”

Kontakt

råd og vejledning
Landmandskonsulent

Lars Jørgen Nielsen

E-Mail: ljn@daka.dk
Telefon: +45 7928 4692
Mobil: +45 5156 4692