Landmandsforum ryster endnu et initiativ af sig

24.02.2022

Daka lancerer nyt undervisningsmateriale, som skal hjælpe landmanden med at klæde sine medarbejdere bedst muligt på til at håndtere døde dyr på bedriften. Undervisningsmaterialet er et resultat af Dakas innovationsinitiativer, der foregår i samarbejde med danske landmænd.

landmandsforum

Daka arbejder aktivt på at bringe virksomheden tættere på de mennesker, som dagligt arbejder med de døde dyr. Et nyt initiativ bliver nu til virkelighed – et samlet undervisningsmateriale rettet mod medarbejdere, som landmanden selv kan benytte i den daglige drift.

”Vi har i Daka løbende kontakt med landmænd på bedrifterne rundt i landet, men de medarbejdere, der ofte håndterer de døde dyr i dagligdagen, er vi ikke på samme måde i direkte dialog med. Derfor har vi udviklet et undervisningsmateriale, der fungerer som et simpelt værktøj til landmanden til videreformidling af korrekt håndtering af døde dyr. Vi er klar over, at døde dyr på mange bedrifter ikke er øverst på agendaen, og derfor ønsker vi at gøre arbejdet så nemt som muligt både for landmanden og medarbejderne,” forklarer Kommunikations- og Marketingchef i Daka Søren Mohr Jensen.

Undervisningsmaterialet er et resultat af, den indsigt Daka får i landmandens behov gennem forummet for bæredygtig innovation. Daka søsatte forummet tilbage i 2019 og samles flere gange om året. Her mødes repræsentanter fra Daka med 14 landmænd, hvor der udvikles idéer og sparres om tiltag og udfordringer inden for erhvervet og håndteringen af døde dyr.

”Materialet er en idé, der udspringer af de input, som vi har modtaget direkte fra landmændene i forummet. Undervisningsmaterialet er et værktøj, der kan sikre en mere ensartet indsats, og som nemt kan genbruges, når der kommer nye medarbejdere. Håndteres de døde dyr korrekt, er det med til at forbedre landbrugets image, øge niveauet af genanvendelse og bidrage til den veterinære sikkerhed på tværs af bedrifter” forklarer Søren Mohr Jensen

Et tættere samarbejde med landmanden
Materialet består af et 3 diasshow med hvert sit tema, optimal håndtering, god brug af PIGUP&KO appen og De døde dyrs værdi. Derudover er der også lavet videoer hvor Daka gennemgår temaerne, som både kan bruges efter landmanden selv har gennemgået materialet, eller udsendes selvstændigt til medarbejderne. Materialet understøttes af et skriftligt baggrundsmateriale og en plakat, til ophængning ude på gården.

”Materialet forholder sig til dagligdagen ude på bedriften og visualisere opgaverne omkring håndtering af det døde dyr, det hjælper til at afklare nogle af de spørgsmål mine medarbejdere, men også jeg som landmand, har til håndtering af de døde dyr. Derfor er det også en god lejlighed til at få talt om arbejdsgange og genopfrisket de vigtigste dele af håndteringen af de døde dyr” forklarer Allan B. V. Pedersen der er med i Dakas landmandsforum, og har været med til at teste undervisningsmaterialet.

Landmandsforummet har også været med til at øge Dakas opmærksomhed på, at medarbejderne ofte taler flere sprog.

”Staldmedarbejderne har i flere tilfælde udenlandsk baggrund og kommer med en anden landbrugsfaglig baggrund. Derfor informerer vi både om betydningen af, at vi håndterer døde dyr korrekt i Danmark, samt hvordan dyrene bør håndteres.  I første omgang er materialet tilgængeligt på dansk med en engelsk oversættelse, mens alt video-materiale er undertekstet i flere af de sprog, der ofte bliver talt blandt landbrugsmedarbejdere” siger Søren Mohr Jensen – Kommunikations- og Marketingchef i Daka

 FAKTA

  • Undervisningsmaterialet består af tre diasshow, et hæfte med baggrundsmateriale og en plakat som visualiserer den optimal håndtering af døde dyr.
  • Materialet er tiltænkt at blive brugt som fremlæggelse af driftslederen på enkelte bedrifter.
  • Materialet er i første omgang på dansk og engelsk.
  • Undervisningsmaterialet skal sikre korrekt håndtering af døde dyr, som mindsker fordærvelsesgebyrer for bedriften og samlet er med til at øge bæredygtigheden og forbedre image af erhvervet.