Tak for en hurtig affaldsaftale

06.06.2020

Allerede næste sommer tager affaldssorteringen i Danmark hul på et nyt kapitel. Alle danskere og alle virksomheder sorterer til den tid i ti fraktioner – vel at mærke på samme måde uanset hvor i landet, man bor. Det er et kæmpe fremskridt for den grønne omstilling i Danmark.

hurtige affaldsaftaler

Som en stor aktør inden for recirkulering af organiske og animalske restprodukter, hilser Daka Danmark det politiske forlig om den nye Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi velkommen. Det brede forlig og den hurtige forhandlingsproces vidner om stor opbakning til, at Danmark skal gå foran i at få mest muligt ud af klodens ressourcer.

Danmark har med andre ord taget hul på en omstilling fra en lineær til en cirkulær økonomi, der batter noget. For 50 år siden var det helt naturligt at bruge og smide ressourcer væk. Rygende lossepladser var en del af landskabet og senere forbrændingsanlæggene, der effektivt omdanner affald til energi. Om 50 år vil vores børn og børnebørn kigge undrende tilbage på en tid, hvor denne adfærd var gængs, og hvor klodens kostbare ressourcer gik op i røg.

Med den nye plan, har vi taget et afgørende skridt mod denne fremtid, hvor vi ikke længere taler om affald, men om værdifulde ressourcer. Et tæt samarbejde mellem kommunerne og private aktører specialiseret i at omdanne affald til genanvendelige ressourcer, kan katalysere og understøtte denne udvikling. Internationalt er markedet for genanvendelse og cirkulær økonomi allerede i rivende udvikling. Nu kommer Danmark og danske virksomheder med i kapløbet om at skabe fremtidens grønne løsninger og dermed grønne arbejdspladser.

Aftalen lægger et stort pres på kommuner og private virksomheder om at blive klar med nye ordninger, retningslinjer, beholdere m.v. samtidig med, at kommunerne skal håndtere omstillingen fra forbrænding til genanvendelse. Det er en stor opgave, og i Daka Danmark er vi klar til at bistå med afklaring og rådgivning om at få nye, effektive og konkurrencedygtige ordninger op at stå, ikke mindst i forhold til de fraktioner, som vi har størst berøring med, herunder organiske og animalske restprodukter.

Forligskredsen ønsker sig en stærk genanvendelsessektor, der kan sikre, at vi bruger ressourcerne klogere, smartere og mere ansvarligt. Det skal de få. Den handske tager vi gerne op, for ambitiøse målsætninger kræver ambitiøse virksomheder og løsninger. Vi er klar, så lad os komme i gang.