DAKA-integration sikrer valide data

På gården Strandholt ved Horsens har Niels Olesen og medarbejderne helt faste rutiner for tilmeldinger til DAKA, og her hjælper integrationen til Danish Crown Data med at sikre valide data for produktionen.

Daka-integration til Danish Crone-app

Hvis medarbejderne på Strandholt bliver mødt af en død gris i stalden, er proceduren helt klar. Grisen tastes i Danish Crown Data med det samme, hvilket generer en prætilmelding i PigUp & Ko, hvor tilmeldingen gøres færdig. Ifølge Niels Olesen, der ejer Strandholt, handler det om at sikre, at data altid er valide.

– Når vi taster i Danish Crown Data med det samme og gør tilmeldingen færdig hos DAKA, er der ikke noget, der hænger. Når vi bruger Danish Crown Data til at lave prætilmeldingen, så er vi sikre på, at vores data er opdaterede hele tiden, så vi ikke skal taste en masse på bagkant, siger han.

Dermed er han altid sikker på antallet af grise på stald i Danish Crown Data, og det er fundamentet for at få valide data.

For Niels Olesen handler det om at kunne stole på de data, der kommer fra de enkelte stalde.

– Vi har fem lokaliteter med grise på, og der er ikke en af os, der når rundt på alle fem på en dag. Derfor skal vi kunne stole på data fra de enkelte ejendomme, og det kræver, at tingene bliver gjort ordentligt, så data er valide, siger han.

Friske råvarer

På Strandholt tilmeldes grisene til Daka med det samme, og derfor flyttes de også direkte til afhentningspladsen. For Niels Olesen handler det om at sende så friske råvarer af sted til Daka som muligt.

– Vi har jo fået utallige opfordringer fra Daka om at tilmelde så hurtigt som muligt, og der vil vi som landmænd nok gerne spare Daka for en kørsel, men hvis den er gået i fordærv i mellemtiden, har de nok tabt mere, end de har vundet. Derfor har vi besluttet, at vi flytter grisen til afhentning med det samme, så den også er væk fra stalden, siger Niels Olesen.

Den arbejdsgang er landmandskonsulent Lars Jørgen Nielsen fra Daka glad for.

– Genanvendelsen af friskere råvarer er mere energi-effektivt, giver mere biodiesel og færre lugtgener, fortæller Lars Jørgen Nielsen.

Integrationen mellem Danish Crown Data og Dakas Pigup & Ko har været i funktion siden december. Ønsker man som andelsejer i Danish Crown hjælp til at benytte funktionen, kan man kontakte Danish Crown Ejerservice eller Dakas kundeservice.

Sådan fungerer integrationen
PigUp & Ko er blevet relanceret med nye funktioner. Nu kan der bl.a. oprettes medarbejdere i appen med forskellige ansvarsområder.

Det betyder, at medarbejdere med ansvar for at taste den døde gris og fjerne
den fra stalden nu blot kan gøre det i Danish Crown Data. Det tæller hermed som en prætilmelding, som efterfølgende færdiggøres af den medarbejder, der har ansvaret for at flytte dyret til afhentningspladsen. Herefter laves den endelige tilmelding i PigUp og Ko, og afhentningen sættes i gang ved Daka.

Hvis grisen ikke lægges på afhentningsplads, men i stedet flyttes til en smågrise container, kan det markeres i Danish Crown Data – det tæller dermed ikke som en prætilmelding.

– Den klare ansvarsfordeling mellem medarbejderne minimerer risikoen for fejl og giver et bedre overblik over samarbejdet med Daka. Processen gøres samtidig smidigere, så vi forhåbentlig får en hurtigere afhentning til glæde for både leverandøren og Daka, siger Anders Lehnsted, der er projektkoordinator i Daka.