Daka fortsætter innovativt landmandsforum

09.04.2021

For at komme tættere på de danske landmænds dagligdag søsatte Daka SecAnim i slutningen af 2019 et forum for bæredygtig innovation, med 15 udvalgte landmænd. Forummet har det seneste år kastet flere konkrete tiltag af sig, og samarbejdet fortsætter i endnu et år.

daka secanim sænker priserne

Forum for bæredygtig innovation (herefter forummet) skulle i løbet af de tre først møder, bibringe indspark og idéer til, hvordan Daka SecAnim kunne udvikle sit samarbejde med de danske landmænd. På trods af Covid-19 lykkedes det at afholde alle 3 møder, hvilket blandt andet har kastet tiltag som sprogversioneringer af Daka SecAnims app PIGUP&KO og en mere direkte kommunikationsindsats af sig.

I Daka er vi begejstrede for forummets iderigdom og ønske om at bidrage til innovative løsninger. Det første år har været en succes og derfor fortsætter Daka SecAnim forummet i 2021.

”Vi er rigtig glade for forummets bidrag og de output det har givet. Vi udvikler løbende nye redskaber og løsninger på konkrete udfordringer i håndteringen af døde dyr. For at vi kan lykkes med det, er indsigt i landmændenes dagligdag afgørende. Vi kan forsøge at tænke os til mange løsninger, men opfylder de ikke et reelt behov, skaber de ikke værdi. Det er landmanden der har behovet i hverdagen, og det er det, vi skal skabe løsninger til,” fortæller Jesper Verner Pedersen, Commercial Director hos Daka.

Stor opbakning blandt deltagerne

13 af de originale 15 deltagere fortsætter deres engagement i forummet i 2021. Én af de 13 landmænd, er mælkeproducent Niels Hedermann Pedersen, der i samarbejde med de andre deltagere, gerne vil holde gang i forummets momentum.

”Forummet er værdifuldt fordi Daka lytter til de inputs vi kommer med, og arbejder seriøst med tingene. Vi kan se at de ting vi siger, bliver taget op, og kommer videre i systemet,” fortæller Niels Hedermann Pedersen og fortsætter:

”Det er ikke nemt at ændre adfærd, og der er mange steder, hvor vi kan forbedre håndteringen af døde dyr, både på bedrifterne og hos Daka. Vi bliver nok aldrig færdige med arbejdet, da der altid vil være noget der kan gøres bedre, men lige nu er det spændende for vi kan se, at vores input munder ud i konkrete tiltag, hvilket også gør det værdifuldt for mig at deltage.”

PIGUP&KO er versioneret til relevante sprog

Samarbejdet med landmændene har kastet flere konkrete tiltag af sig, som er blevet taget godt imod. En af disse tiltag er en opdatering af Dakas app med en sprogversionering.

”Hurtig tilmelding af de døde dyr, er et afgørende parameter for Daka SecAnim. Derfor har vi appen PIGUP&KO, men i forummet blev vi opmærksomme på, at fordi vores app udelukkende var på dansk, kunne alle bedrifter ikke nødvendigvis få det optimale ud af den,” fortæller Jesper Verner Pedersen, Commercial Director hos Daka.

Det er netop forummets konkrete output der gør, at mælkeproducent Niels Hedermann Pedersen gerne lægger tid og energi i forummet.

”At Daka responderer aktivt, ved at udvikle konkrete tiltag på baggrund af vores input gør, at jeg mener det er min pligt at blive ved med at bidrage. At vi har samlet et panel af inspirerende mennesker med hånden på kogepladen, der i fællesskab identificerer fokusområder, som Daka SecAnim arbejder professionelt videre med, det er fedt at være med til.”

Ud over sprogversionering af app’en har Daka SecAnim også øget sin direkte kommunikation til landmanden gennem blandt andet nyhedsbreve, sms-beskeder og video-formater. Den øgede kommunikation skal skabe forståelse for Daka SecAnims arbejde, udbedre misforståelser mellem Daka SecAnim og de danske landmænd og give indsigt i ’best practice’ for håndtering af døde dyr.

Mindre lugt og bedre image

Daka SecAnim har også stiftet forummet for at finde nye initiativer til at sikre, at fordærvelsesudviklingen af de døde dyr reduceres. Det er både for at optimere på den ressource de døde dyr udgør for Daka, men også for at reducere lugtgener og forbedre landbrugets image.

”De kampagner, og de tiltag vi har sat i søen, er til for at vi som erhverv ikke lider unødvendig skade på vores fælles image. Vi tror, at vi gennem relevant kommunikation og nye tiltag, der løser konkrete udfordringer hos de danske husdyrsproducenter, også kan forbedre kvaliteten, af de dyr vi afhenter,” fortæller Jesper Verner Pedersen, Commercial Director hos Daka.

Niels Hedermann Pedersen deltager også i forummet, da han ligeledes oplever at en effektiv håndtering af døde dyr, er en simpel måde at pleje sit erhvervs image på.

”Jeg er også i det her, fordi håndteringen af vores døde dyr ikke må gå hen og skade vores image. Det er for nemt for landbrugets kritikere at tage et billede af et oppustet dødt dyr og sige: ’Det er for dårligt’. Så vi skal tage det her seriøst, og i fællesskab finde de bedste løsninger.” Fortæller Niels Hedermann Pedersen.

Jesper Verner Pedersen, Commercial Director hos Daka fortsætter: ”I sidste ende handler tiltagene både om at skabe bedre image for landbrugs sektoren, lette arbejdsforhold for landmændene ved tilmeldinger og bedre samarbejde med Daka SecAnim. Men det handler også om at skabe mere værdi sammen. De forbedringer, der allerede er opnået, har således medvirket til at Daka pr. 1. januar kunne undlade at øge afhentningspriserne – trods normale omkostningsstigninger – og pr. 1. april har kunnet reducere afhentningspriserne ekstraordinært”.

Igangsatte aktiviteter Planlagte aktiviteter
Sprogversionering af tilmeldings-app til Engelsk, Rumænsk og Ukrainsk Nye funktionaliteter i PIGUP&KO, som skal forbedre råvarekvalitet.
Øget kommunikation via flere kanaler til landmændene Oplæg i ERFA-grupper og i Landboforeninger
Sprogversioneret kommunikation til landmændene Yderligere vejledningsvideoer
Udarbejdet de første vejlednings-videoer