Bornholmske landbrug bidrager til bæredygtigt kredsløb

31.03.2021

På det tidligere Bornholms Andelssvineslagterier ved Nyker, findes i dag Daka SecAnims afdeling på Bornholm. Her har Alex og Martin deres daglige gang, og står for at indsamle og håndtere de døde produktionsdyr fra det bornholmske landbrug, inden de sendes til Daka-fabrikken i Randers.

bæredygtigt kredsløb

Daka SecAnim er specialiseret i at håndtere animalske biprodukter fra slagterier og landbrug. Det betyder, at de døde produktionsdyr håndteres sikkert for at minimere smitterisiko, samtidig med at ressourcerne fra dyrene recirkuleres og dermed bevares i det naturlige kredsløb. De døde dyr omdannes til biobrændsel, organisk gødning og biodiesel. Derfor er de omtrent 250 bornholmske landmænd med til at sikre en bæredygtig udnyttelse af de døde dyr, når de tilmeldes til afhentning af Daka.

Mandag er ekstra vigtig
Alle hverdage starter Alex eller Martin kl. 6.00 med at tjekke Daka-lastbilens computer for den planlagte “dyrerute”. Daka-lastbilen tilbagelægger hver dag knapt 200 km, og kommer ud til 45 bornholmske afhentningspladser, men specielt mandag er en vigtig dag for der indsamles ikke i weekenden, da fabrikken i Randers ikke har mulighed for at producere fast i weekenderne.

”Mandage er altid ekstra travle, da der ikke indsamles i weekenden. Derfor er tilmelding af dyr hen over weekenden særligt vigtig, for dyrene må ikke ligge for længe. Jo længere dyret når i forrådnelsesprocessen, jo sværere for os er det at omdanne de døde dyr til gødning og biodiesel”, forklarer Alex Reinhold Pedersen, som er driftsleder for Daka på Bornholm.  Af samme grund er det derfor også vigtigt, at landmanden tilmelder sine dyr til afhentning så snart de konstateres døde, eller tilføjer ekstra dyr, hvis han allerede har tilmeldt, så lastbilen kan have det hele med hver gang, også selvom man betaler pr. dyr og ikke pr. stop.

Kl. 13.00 vender lastbilen tilbage til Nyker. Her begynder dagens sorteringsarbejde, hvor dyrene omlæsses i sikrede transportkasser. Kasserne, der normalt indeholder 27 tons, skal nemlig med båden fra Rønne Havn til Køge Havn kl. 17.00, hvorfra de skal videre til Randers.

Bæredygtig genanvendelse i dansk landbrug
Når et dødt dyr fra landbruget indsamles, og sendes til Daka, så bliver det under sikker håndtering, forarbejdet til biobrændsel til energiproduktion, f.eks. i cementindustrien, recirkuleret gødning til landbruget og til biodiesel som bruges i transportsektoren. En gennemsnitsgris kan f.eks. blive til biodiesel nok til cirka 400 km i en dieselbil. Så på den måde bidrager landbruget positivt med bæredygtige recirkulerede produkter, som kan anvendes i landbruget og andre industrier, hvor fossile produkter fortrænges.
Daka SecAnim har i 2020 fået gennemført en livscyklusanalyse som viser, at Daka SecAnims aktiviteter i 2019 netto sparede atmosfæren for 149.350 ton CO2eq[1].  Mens hele Daka Denmark samlet reducerede med 277.000 tons CO2eq ved at fortrænge fossile brændsler, kunstgødning, palmeolie og soya-proteiner m.v. i landbrug og industri.

[1] Analysen er en såkaldt C-LCA (Consequential Life Cycle Analysis) udført for Daka Denmark A/S og gransket af eksterne specialister i livscyklusanalyser.