Fra restprodukter til værdifulde ressourcer 

 

 

Gødning, biodiesel og biobrændsel

Fedtprodukter fra Daka SecAnim er råstoffet til fremstilling af 2. generations biodiesel hos Daka ecoMotion
Kødbenmel (kategori 1) er et ”grønt” alternativ til de fossile brændsler, der anvendes til fremstilling af bl.a. cement og byggematerialer. Kødbenmel er et CO2-neutralt biobrændsel på linje med træflis og lignende biomasse.

 

Huder
Med respekt for naturens ressourcer bliver alle animalske biprodukter anvendt bedst muligt. Daka SecAnim leverer derfor skind til relevante industrier.


Du kan læse produktbeskrivelserne her. Derudover beskrives kategorisering og anvendelsesområder af Daka SecAnims færdigvarer i Biproduktforordningen (EU-1069/2009).

Sikkerhed

Alle modtagere af produkter fra Daka SecAnim skal have ansøgt om og opnået de relevante myndigheders godkendelse til anvendelse af de forarbejdede animalske biprodukter.

Læs mere her

 

 
Legal Notice | Databeskyttelseserklæring | © Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, DK-8722 Hedensted, CVR-nr 33776039, +45 7674 5111, daka@daka.dk
 
1