Minimal miljøbelastning

Daka SecAnim følger udviklingen inden for forbedring af miljøforanstaltninger

Daka SecAnim forarbejder biprodukterne på en sådan måde, at veterinære og miljømæssige regler overholdes. Dette gøres ved valg af produktionsudstyr, der minimerer miljøbelastningen og minimerer risikoen for påvirkning af omgivelserne i kombination med moderne miljøanlæg. Forbedring af miljøforanstaltningerne og etablering af yderligere miljøforbedringer sker i takt med, at teknologien indenfor miljøområdet forbedres. Miljøstyrelsen Aarhus er miljømyndighed for fabrikken. 

 

De væsentligste miljøforhold ved produktionen er:

  • Processpildevand, der renses i eget rensningsanlæg, og derefter ledes til Randers Fjord

  • Lugtholdig luft, der udsendes fra skorstene efter behandling i lugtrenseforanstaltninger

  • Udsendelsen af CO2 og NOX fra forbrændingen af naturgas, olie og animalsk fedt i fabrikkens kedelcentral

 

Miljøvagt

Det er naturligvis Dakas mål, at fabrikkerne ikke giver anledning til lugtgener i omgivelserne, men oplever man lugtgener fra Daka SecAnim, Randers kan man henvende sig til Miljøvagttelefonen 5156 4700 eller på miljoeranders@daka.dk.

 

Du kan læse mere omkring miljøforhold på dakairanders.dk.

 

 

 

Har man henvendelser vedrørende de generelle miljøforhold kan man kontakte Environment and Safety manager John Jensen på e-mail joj@daka.dk eller tlf.: 7928 4200.

 

Miljøgodkendelse

Daka SecAnims fabrik i Randers er miljøgodkendt i henhold til Miljøbeskyttelsesloven, og der er i godkendelsen fastsat en lang række vilkår for produktionsfor-hold og omfang af tilladt påvirk-ning af omgivelserne.

 

 

Dakairanders.dk

Læs mere omkring Daka SecAnims fabrik ved Randers og hold dig opdateret omkring løbende forhold på www.dakairanders.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Legal Notice | Databeskyttelseserklæring | © Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, DK-8722 Hedensted, CVR-nr 33776039, +45 7674 5111, daka@daka.dk
 
1