Omfattende egen- og myndighedskontrol

Daka SecAnims produkter produceres under kontinuerlig proceskontrol.

Kontinuerlig proceskontrol sikrer ensartet kvalitet

Daka SecAnims færdige produkter er kendetegnet ved en ensartet kvalitet. Virksomheden arbejder efter et egenkontrolprogram, der er godkendt af Fødevarestyrelsen. De færdige produkter kontrolleres efter et omfattende program med hensyn til kemiske analyser, NIR (Near Infrared Reflectance) analyser samt bakteriologiske analyser.

 

Alle modtagere af produkter fra Daka SecAnim skal have ansøgt om og opnået de relevante myndigheders godkendelse til anvendelse af de forarbejdede animalske biprodukter.
Legal Notice | Databeskyttelseserklæring | © Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, DK-8722 Hedensted, CVR-nr 33776039, +45 7674 5111, daka@daka.dk
 
1