Afhentningsstedets forhold og indretning

Det er vigtigt, at dyrene ligger i skygge for solen. Hvis dyrene er overdækkede skal overdækningen også være i skygge. Skygge kan opnås ved bygninger, høje træer eller sikres ved opstilling af hegn, hæk med trådnet eller lignende. Max. højde 1,4 m. i læssesiden. Daka SecAnim foretrækker af hensyn til læsningen hegn eller lignende frem for overdækning.

 

Dyrene skal placeres på et kraftigt underlag, for eksempel tætliggende betonspalter, så der kan komme luft til dyrene nedefra. Luft medfører, at dyrene køles og tørres på overfladen. Herved forhindres, at væske løber ud fra dyrene både under opbevaringen og under læsningen. Det er vigtigt, at underlaget er meget stærkt, så det kan modstå læssemateriellets håndtering af dyrene.

 

Se mere om korrekt opbevaring af dyr

 

Vi henviser desuden til vores afhentningsprodukter PIGUP&KO


Nem adgang til afhentningsstedet

Afhentningsstedet skal ligge så Daka SecAnims biler ikke skal bakke hverken ud på eller ind fra offentlig vej ved afhentning. Afhentning midt på private veje uden gennemkørselsmulighed kræver vendeplads. Kørevejen skal have en rimelig beskaffenhed. Træer og buske skal beskæres. Husnumre skal være synlige. Hvor, der er mulighed for at tage fejl af vejen til afhentningsstedet, skal der skiltes. Se evt. PIGUP&KO vejskilt.

 

For at opnå mindst mulig smitterisiko bør afhentningspladsen placeres, så kørevejen ved transport af dyr til afhentningspladsen ikke krydser eller er den samme, som Daka SecAnims biler benytter.

   

Se mere om afhentningsforhold- og indretning

 

 

 

 

 

Vi henviser desuden til DANISH guide til afhentningspladser 

 

 

 
Legal Notice | Databeskyttelseserklæring | © Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, DK-8722 Hedensted, CVR-nr 33776039, +45 7674 5111, daka@daka.dk
 
1