Opbevaring af døde dyr

Bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr

Fødevarestyrelsens bekendtgørelse nr. 558 om opbevaring af døde dyr, der er trådt i kraft pr. 6. juni 2011, kan ses i dette link.

 

Ændringer af 14.08.2007 vedrørende særlige krav ved husdyrproduktion, der overstiger et årsgennemsnit på 500 dyreenheder, er tilføjet i bekendtgørelsen.

 

Kadaverkappe

Såkaldte kadaverkapper skal placeres i skygge, da de ellers i solskin bliver meget varme (virker som en ”stegeso”). Husk at vedligeholde griberingen, så Daka SecAnims chauffør ikke behøver at færdes på afhentningspladsen. Det letter arbejdet og minimerer smitterisikoen. For at sikre luft omkring dyrene, så overfladen kan tørre, skal der være ca. 100  huller med en diameter på ca. 10 mm jævnt fordelt på kadaverkappens overflade.

 

Forhold vedrørende afhentning

Daka afliver ikke dyr, men står udelukkende for afhentningen af døde dyr.

 

For korrekt aflivning af dyr henvises til Fødevarestyrelsens hjemmeside

 

Når Daka SecAnims chauffører ankommer, skal dyrene være korrekt aflivede. Måtte dette ikke være tilfældet foretages politianmeldelse.

 

Dyr til afhentning skal være hele. Såfremt et dyr er hjemmeobduceret, skal dyret være forsvarligt syet sammen.

Hele kreaturer, kalve, får, geder, lam og kid skal kunne identificeres ved afhentningen (må som specielt risikomateriale ikke blandes med andet).


Bl.a. af betalingsmæssige årsager er det vigtigt, at smågrise placeres i den grønne smågrisecontainer Grise placeret ved siden af smågrisecontaineren afregnes pr. stk. 

 

Kreaturer og kalve over 7 dage

Kreaturer og kalve over 7 dage skal være reglementeret øremærkede, da Daka SecAnim er forpligtet til at indberette dyrets CKR-nummer til CHR-registeret.

 

Får og geder

Får og geder over 7 dage skal ligeledes være reglementeret øremærkede. Læs mere her

SecAnim callcenter

Mandag - torsdag 07:00 - 16.00

Fredag 07:00 - 15:00

Tlf. 7928 4047

 

   

PIGUP&KO

Læs mere om PIGUP&KO afhentningsprodukter

 

 

  

 

 

 
Legal Notice | Databeskyttelseserklæring | © Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, DK-8722 Hedensted, CVR-nr 33776039, +45 7674 5111, daka@daka.dk
 
1