Får og geder

Årlige stikprøver

Danmarks status som fri for klassisk scrapie afventer en gennemgribende ændring af EU's TSE forordning 999/2001 på området for får og geder. Indtil denne ændring bliver vedtaget, og forhåbentligt hermed også Danmarks status som fri for klassisk scrapie, skal der scrapie testes i henhold til reglerne i TSE forordningen. Det betyder, at Danmark årligt skal udtage en stikprøve af selvdøde og aflivede får og geder over 18 måneder i henhold til størrelsen af populationen af får og geder. Med Danmarks population af får betyder det, at der årligt skal udtages en stikprøve på 1500 TSE prøver af selvdøde og aflivede får over 18 måneder. For geder skal der årligt udtages en stikprøve på 100 TSE prøver af selvdøde og aflivede geder over 18 måneder. Danmark ophører altså med at TSE teste samtlige selvdøde og aflivede får og geder over 18 måneder.
 
Vedtagelsen ændrer ikke ved reglerne for samhandel/eksport af avlsfår og -geder i TSE forodningen. Reglerne findes i TSE forordningens bilag VIII, kapitel A, romertal I a) ii) og er uændrede siden vedtagelsen og har været gældende siden 1. juli 2004.
 

Det betyder fortsat at, besætningsejere som vil eksportere får og geder til avl skal have TSE undersøgt samtlige selvdøde og aflivede får og geder over 18 måneder fra besætningen. Derfor skal besætningsejerne, som eksporterer får og geder til avl huske, at de nu selv skal sørge for, at der udtages TSE prøve af selvdøde og aflivede får og geder over 18 måneder ved afgang til Daka. Dette kan tilsikres ved at anvende blå øremærker med teksten ”TEST” der kan bestilles gennem RYK. Får/geder med disse blå mærker bliver taget fra til TSE test hos Daka i Randers. Det er, for at sikre korrekt prøvetagning, vigtigt at der anvendes de korrekte øremærker og kun disse.  
 
EU Kommissionen har arbejdet hurtigere end ventet og godkendelsen trådte i kraft den 18. marts 2012.  Derfor vil ændringen træde i kraft med øjeblikkelig virkning.

 

Øremærkning med CHR eller CKR nr.

EU-reglerne giver mulighed for at lam/kid kan mærkes med kun ét øremærke hvis de slagtes i oprindelses-landet inden de er 12 måneder. Producenterne kan enten vælge at benytte øremærker med CHR eller CKR nr. - det er helt op til den enkelte. Hvis sådanne slagtelam/kid, der kun er mærket med et øremærke bliver ældre end 12 måneder, skal det så mærkes med to mærker med CKR nr.


Ovenstående betyder, at Daka som udgangspunkt kun indberetter får/geder for manglende øremærke, når der slet ingen mærker er. Det er i praksis umuligt for en chauffør at vurdere om et dyr er over eller under 12 måneder.

   

For yderligere information

Kontakt Fødevarestyrelsen

 

   

SecAnim callcenter

Mandag - torsdag 07:00 - 16.00

Fredag 07:00 - 15:00

Tlf. 7928 4047
Legal Notice | Databeskyttelseserklæring | © Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, DK-8722 Hedensted, CVR-nr 33776039, +45 7674 5111, daka@daka.dk
 
1