Alle råvarer der tilgår Daka SecAnims fabriksanlæg forarbejdes efter gældende miljølovgivning, og der anvendes moderne teknologi for at tilføre råvarerne størst mulig værdi.

Råvarerne i Daka SecAnim

Råvaregrundlaget for produktionen på Daka SecAnims fabriksanælg er kasserede dele af dyr fra slagterier og selvdøde dyr. Råvarerne tilhører kategori 1 og 2 i henhold til Biproduktforordningens inddeling.

 

Daka SecAnim nyttiggør råvarerne til energi- og gødningsformål samtidig med, at sikkerheden mod videreførsel af smitsomme husdyrsygdomme er maksimal.
Legal Notice | Databeskyttelseserklæring | © Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, DK-8722 Hedensted, CVR-nr 33776039, +45 7674 5111, daka@daka.dk
 
1