Alle råvarer der tilgår Daka SecAnims fabriksanlæg forarbejdes efter gældende miljølovgivning, og der anvendes moderne teknologi for at tilføre råvarerne størst mulig værdi.

Råvarerne i Daka SecAnim

Råvaregrundlaget for produktionen på Daka SecAnims fabriksanælg er kasserede dele af dyr fra slagterier og selvdøde dyr. Råvarerne tilhører kategori 1 og 2 i henhold til Biproduktforordningens inddeling.

 

Daka SecAnim nyttiggør råvarerne til energi- og gødningsformål samtidig med, at sikkerheden mod videreførsel af smitsomme husdyrsygdomme er maksimal.

Fødevarestyrelsens definition af animalske biprodukter

 

  

Vejledning om håndteringen af animalske biprodukter

Læs mere om, hvordan vi genanvender animalske biprodukter fra landbruget og fødevaresektoren.

 

 

 
Legal Notice | Databeskyttelseserklæring | © Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, DK-8722 Hedensted, CVR-nr 33776039, +45 7674 5111, daka@daka.dk