Lugtreducerende indsatser

Lugtreducerende indsatser

Luft fra produktionen i Daka SecAnims fabrik i Assentoft ved Randers renses enten i biofiltre eller lugtforbrændingsanlæg. Der er store forskelle i lugtkoncentrationen i den luft, der skal renses, hvilket kan tilskrives en stor variation i kvaliteten af fabrikkens råvarer. I varme sommerperioder vil der generelt være en højere lugtkoncentration i tilgangen til renseforanstaltningerne. Rumluft og luft fra mindre belastede dele af produktionen renses i biofiltre, mens de mest lugtende luftstrømme renses i lugtforbrændingsanlægget. Den luft, der er renset i det største af virksomhedens 2 biofiltre, efterpoleres via tilsætning af ozon.

Lugtforbrændingsanlægget og biofiltrene har en høj renseeffektivitet på 95 – 99%.

 

Arbejdsgange

Generelt arbejder vi i dagligdagen med nogle klare procedure for reduktion af emissionen af lugt til omgivelserne:

 

  • Vi sikre at døre, porte m.m. holdes lukkede, når disse ikke er i brug. Portene til råvarehaller og produktion er automatiske og er kun åbne i forbindelse med ind- eller udkørsel.
  • Vi sikre at emissioner via utætheder undgås ved hjælp af et let undertryk i bygningerne.
  • Råvarerne leveres i lukkede containere på lastbiler, og lastbilerne undgår at holde i venteposition på råvarepladsen

 

Investeringer

Daka har gennem årene også investeret i en række tiltag:

 

  • Etableret biofilter
  • Etableret lugtforbrændingsanlæg
  • Forhøjet skorsten fra 68 meter til 90 meter
  • Udvidet biofilter fra 1.350mtil 2.500m2
  • Ozontilsætning efter biofilter

 

 

Daka har primo 2018 ansøgt Miljøstyrelsen om tilladelse til efterpolering af luften fra lugtforbrændingsanlægget med ozon, idet lugtforbrændingsanlægget normalt er den mest betydende punktkilde.

 

 

 

 
Legal Notice | Databeskyttelseserklæring | © Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, DK-8722 Hedensted, CVR-nr 33776039, +45 7674 5111, daka@daka.dk
 
1