Lugtreducerende indsatser

Lugtreducerende indsatser

Luft fra produktionen i Daka SecAnims fabrik i Assentoft ved Randers renses enten i biofiltre eller lugtforbrændingsanlæg. Der er store forskelle i lugtkoncentrationen i den luft, der skal renses, hvilket kan tilskrives en stor variation i kvaliteten af fabrikkens råvarer. I varme sommerperioder vil der generelt være en højere lugtkoncentration i tilgangen til renseforanstaltningerne. Rumluft og luft fra mindre belastede dele af produktionen renses i biofiltre, mens de mest lugtende luftstrømme renses i lugtforbrændingsanlægget. Den luft, der er renset i det største af virksomhedens 2 biofiltre, efterpoleres via tilsætning af ozon.

Lugtforbrændingsanlægget og biofiltrene har en høj renseeffektivitet på 95 – 99%.

 

Arbejdsgange

Generelt arbejder vi i dagligdagen med nogle klare procedure for reduktion af emissionen af lugt til omgivelserne:

 

  • Vi sikre at døre, porte m.m. holdes lukkede, når disse ikke er i brug. Portene til råvarehaller og produktion er automatiske og er kun åbne i forbindelse med ind- eller udkørsel.
  • Vi sikre at Emissioner via utætheder undgås ved hjælp af et let undertryk i bygningerne.
  • Råvarerne leveres i lukkede containere på lastbiler, og lastbilerne undgår at holde i venteposition på råvarepladsen

 

Investeringer

Daka har gennem årene også investeret i en række tiltag:

 

  • Etableret biofilter
  • Etableret lugtforbrændingsanlæg
  • Forhøjet skorsten fra 68 meter til 90 meter
  • Udvidet biofilter fra 1.350mtil 2.500m2
  • Test af ozontilsætning efter biofilter

 

 

Daka har primo 2018 ansøgt Miljøstyrelsen om tilladelse til efterpolering af luften fra lugtforbrændingsanlægget med ozon, idet lugtforbrændingsanlægget normalt er den mest betydende punktkilde.

 

 

 

 
Legal Notice | Databeskyttelseserklæring | © Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, DK-8722 Hedensted, CVR-nr 33776039, +45 7674 5111, daka@daka.dk