Daka tilfører flere ressourcer til produktions- og miljøområdet

 

 

14.11.2018, 

Daka styrker supply chain organisationen og ledelsen på fabrikken i Assentoft. Martin Sejer Lind er udnævnt til ny fabrikschef, mens John Jensen tiltræder en nyoprettet stilling som miljø- og sikkerhedschef. Derudover iværksættes yderligere initiativer til at optimere råvaren og produktionen, så generne for naboerne kan nedbringes.

 

”Vi ved, at det har været en svær sommer med en del lugtgener på grund af den ekstraordinære varme. Vi sætter derfor gang i en række yderligere initiativer under ledelse af fabrikkens nye chef og en nyudnævnt miljøchef. Det handler om at optimere råvaren hele vejen fra indsamling til opbevaring og behandling på fabrikken, så vi mindsker generne mest muligt for vores naboer”, siger Per Dunkelskov Thomsen, der er forretningsudviklingsdirektør i Daka.

 

Et af de første initiativer til at optimere råvarehåndteringen er opførelsen af en ny råvarehal til opbevaring af mink. Hallen, der blev godkendt af byrådet i Randers i september, er under planlægning, og forventes opført i 2019. Hallen bliver dermed ikke klar til højsæsonen for mink, der starter medio november, men fabriksledelsen vil som i tidligere år arbejde på at optimere transport og håndtering på anlægget. Det sker hele vejen fra indhentning hos landmændene til processerne på fabrikken.

 

”Jo friskere råvaren er, når vi henter den, og jo hurtigere vi kan få den under tag og ind på fabrikken, jo færre gener. Optimering af de kritiske parametre omkring minksæsonen står øverst på dagsordenen hos den nye fabrikschef og hos miljøchefen”, siger Per Dunkelskov Thomsen.

 

Ny fabrikschef og miljøchef

Den nye fabrikschef Martin Sejer Lind er rekrutteret internt og kommer fra en stilling med ansvar for supply chain i virksomheden og har dermed allerede et indgående kendskab til processerne på fabrikken i Assentoft. Den ny ledelse er i gang med at identificere en række forbedringsmuligheder ift. effektivitet, herunder miljø- og energiforbedringer.

 

John Jensen, der tidligere var fabrikschef i Assentoft, skal med sin baggrund som miljøingeniør og brede erfaring inden for miljøområdet hellige sig optimering af miljø- og sikkerhedsforhold på tværs af Dakas virksomheder i Danmark og med et særligt fokus på forholdene på Assentoft-fabrikken. Denne stilling er nyoprettet og udtryk for et øget fokus på området.

 

Daka styrker yderligere ledelsen med Poul Brage Michelsen, der tiltræder som Supply Chain direktør den 1. december. Han har erfaring fra en række større virksomheder inden for fødevarer og tung procesindustri i både ind- og udland.

 

”Ændringerne i supply chain ledelsen skal være med til at styrke udviklingen af Dakas fabrikker, herunder relevante investeringer på anlægget i Assentoft. Vi håndterer en vigtig opgave i landbrugets livscyklus og ønsker at løse denne opgave under mest mulig hensyntagen til vores omgivelser”, siger Per Dunkelskov Thomsen.

 

Investeringer i miljøforbedringer på fabrikken i Assentoft

Daka har siden 2001 investeret ca. 16 millioner kroner i en række tiltag til optimering af råvarehåndteringen og reduktion af lugtemissioner på fabrikken i Assentoft. Blandt andet er der opført en 90 meter høj skorsten, der er sat forskellige biofiltre ind til lugtrensning, og hallerne er indrettet, så lastbilerne kan køre helt ind, før de læsser af.

 

I øjeblikket arbejder virksomheden med forbedring af afkastet fra lugtforbrændingsanlægget ved at eftermontere et ozonanlæg, som forventes at være på plads i foråret 2019. Endvidere undersøges det, om det er muligt at skabe afgørende forbedringer via et nyt lugtforbrændingsanlæg.

  

Uvildige lugtspecialister fra Force-instituttet tager uanmeldte lugtprøver fra fabrikken 1-2 gange om måneden for at sikre, at fabrikken overholder Miljøstyrelsens krav. 

 
Legal Notice | Databeskyttelseserklæring | © Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, DK-8722 Hedensted, CVR-nr 33776039, +45 7674 5111, daka@daka.dk
 
1