Daka i gang med opførelsen af ny råvarehal

 

 

12.04.2019, 

I december 2018 fik DAKA miljøgodkendelse til opførelse af den nye råvarehal til opbevaring af mink. Nu har virksomheden byggetilladelsen på plads. Byggeriet er så småt i gang, så hallen kan stå klar, når højsæsonen for mink starter i slutningen af oktober.  

Sæsonen for pelsning af mink bliver kortere og kortere. For DAKA i Randers betyder det, at minken modtages til forarbejdning i løbet af ganske få uger i efteråret. Den nye råvarehal giver mulighed for, at opbevare minken forsvarligt og sikrer en smidig aflæsning og mindre ventetid for lastbilerne. 

 

”Minksæsonen 2018 forløb fint på trods af, at sæsonen var en af de største nogensinde. Den nye og moderne råvarehal, som står klar til efteråret, fremtidssikrer vores anlæg, så vi kan følge med udsvingene i minkbranchen. Vi har den kapacitet, vi nu engang har til forarbejdning på fabrikken, men når vi modtager råvarerne på kortere tid, er det vigtigt, at vi kan opbevare dem forsvarligt, indtil de kan komme ind på fabrikken. Det giver bedre kvalitet i vores produkter og mindsker generne for vores naboer”, siger fabrikschef Martin Sejer Lind og understreger, at der samlet set ikke vil blive forarbejdet flere råvarer på fabrikken. 

 

Den nye råvarehal bliver opført i naturens farver og materialer, så den falder naturligt ind i omgivelserne. Udover at en del af de omkringliggende træer bliver stående, opføres der af det afgravede sand to meter høje volde omkring hallen. Voldene beplantes med et 20 meter bredt levende hegn med både løvtræer, nåletræer og buske. Beplantningen indeholder hurtigvoksende træer som f.eks. poppel, mens nåletræer som fyr og gran sikrer, at hegnet er tæt om vinteren. Beplantningen vedligeholdes i samarbejde med HedeDanmark og danner en naturlig overgang til den omkringliggende natur. 

 

Ozonanlæg installeres til yderligere lugtrensning i løbet af foråret

DAKA har i de seneste måneder kørt forsøg med at efterpolere røggassen i et ozonbehandlingsanlæg. Ozonanlægget installeres i løbet af foråret som en permanent løsning. Anlægget vil ikke kunne fjerne al lugt, men forventes at kunne forbedre situationen, specielt når der er spidsbelastning på fabrikken. 

 

Fakta om den nye råvarehal:

Hallen bliver 65 meter lang, 50 meter bred og 15 meter høj

 

Hallen udføres med søstenselementer og grønne trapezplader, så den falder naturligt ind i landskabet

 

Hallen ligger med let adgang til produktionsanlægget og råvarerne transporteres fra hallen til anlægget i lukkede containere

 

Hallen bliver etableret med undertryk og ventilationsluften bliver ført til rensning i virksomhedens biofiltre

 
Legal Notice | Databeskyttelseserklæring | © Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, DK-8722 Hedensted, CVR-nr 33776039, +45 7674 5111, daka@daka.dk
 
1