Instruktion ved smitsomme husdyrsygdomme

Formålet med instruktionen er at sikre en hurtig, effektiv og korrekt handling i forbindelse med mistanke om udbrud af smitsomme sygdomme hos husdyr. Instruktionen er ligeledes gældende under beredskabsøvelser foranlediget af myndighederne.

 

Instruktionen med bilag er tilsendt FVST, da den rummer oplysninger om kontaktpersoner, der nødvendigvis må informeres i påkommende tilfælde. Daka sørger for løbende at udsende revisioner af denne instruktion og bilag.

 

Aktion ved udbrud af smitsomme husdyrsygdomme

Bilag til brug ved udbrud af smitsomme husdyrsygdomme

Håndtering ved liste 1 sygdomme

Håndtering ved liste 2 sygdomme

Håndtering ved liste 3 sygdomme

 

Hvor stor er smittefaren ved Daka SecAnims biler?

På Daka SecAnims fabrik er der mange tiltag for helt at fjerne smittefaren ved Daka SecAnims biler. Et af de mange tiltag er desinfektion. Ved mange sygdomme reduceres smittefaren betydeligt når dyrenes åndedræt er stoppet. Alligevel kan man ikke være for forsigtig, og Daka SecAnim har givet en række anvisninger på, hvordan man indretter sin afhentningsplads bedst muligt.
Legal Notice | Databeskyttelseserklæring | © Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, DK-8722 Hedensted, CVR-nr 33776039, +45 7674 5111, daka@daka.dk
 
1