Afgifter for indsamling og afhentning

Opkrævning af afgifter 

For faste leverandører vil afgifterne blive opkrævet månedligt bagud. Betaling sker ved indbetalingskort eller via PBS, og betalingsfristen vil fremgå af den udsendte opkrævning.


Overskrides seneste rettidige betalingsdato, vil der blive fremsendt op til to rykkere fra Daka SecAnim, hver belagt med et rykkergebyr på 100 kr. Såfremt betaling fortsat ikke sker, vil fordringen uden yderligere varsel blive overgivet til retslig inkasso, hvor samtlige omkostninger pålægges skyldneren. Samtidig med overgivelse til retslig inkasso stoppes fremtidige afhentninger, indtil det skyldige beløb inkl. påløbne omkostninger er registreret som betalt. Dog kan afhentning igen foretages mod fremvisning af kopi af poststemplet postkvittering (fax el. pr. post), der dokumenterer at indbetaling har fundet sted til advokat på det vedlagte girokort.

 

Afgifter

Fordærvede enheder koster et ekstra gebyr. Det skyldes, at fordærvede dyr belaster miljøanlæggene, er dyrere at behandle og medfører en forringelse af produktkvaliteten. Gebyret anvendes til at nedbringe prisen på friske enheder. Fordærvelsesgebyret undgås ved at melde dyrene til afhentning hurtigst muligt. Desuden anbefaler vi at opbevare dyrene køligt. 

 

Der pålægges en analyseafgift for BSE-overvågningsprogrammet for kreaturer over 48 måneder. Per 1. januar 2009 blev aldersgrænsen vedr. BSE-analyser ændret fra 24 måneder til 48 måneder.

 

Der indføres gebyrer på papirfakturaer 

Fra og med august-fakturaen 2017 indfører Daka Secanim et fakturagebyr på kr. 50 ekskl. moms pr. papirfaktura. Man kan slippe for dette gebyr, hvis vi fremover kan sende faktura på e-mail. Tilmelding sker ved at klikke her.

 

Hvis man ønsker en automatisk betaling tilbyder Daka SecAnim også dette. Tilmeld dig Leverandørservice eller Betalingservice ved at klikke her

 

Eventuelle afgiftsændringer vil blive offentliggjort her på hjemmesiden.

 

PigUp & Ko | MOBIL APP

Nem og hurtig tilmelding af dyr

 

 
Legal Notice | Databeskyttelseserklæring | © Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, DK-8722 Hedensted, CVR-nr 33776039, +45 7674 5111, daka@daka.dk