Afgifter for indsamling og afhentning

 

Fordærvelsesgebyr og hvordan du undgår det

 

Fordærvede enheder koster et ekstra gebyr.

 

  • Svin 4 x listepris

  • Spædekalve 4 x listepris

  • Drøvtyggere 2 x listepris (Øvrige drøvtyggere uændret)

 

Vi har i 2020 forhøjet fordærvelsesgebyret, for at motivere til hurtig tilmelding. Vi er nødt til at motivere til hurtig tilmelding, for at undgå forrådnelse. Når et dødt dyr går i forrådnelse er det kilde til stærk lugt, dårligt image for landbruget og forringet værdi af råvaren når den genanvendes.

Fordærvelsesgebyret skal betragtes som en imageforbedrende indsats for både landbruget og Daka. Daka skal ikke tjene penge på dette, og vi vil gøre, hvad vi kan for, at du som landmand kan undgå gebyret.

Sådan undgår du gebyret

 

  • Når dyret er konstateret dødt flyttes det ud på afhentningspladsen og tilmeldes. Også i weekenden. 

  • I følge lovgivningen skal du tilmelde afhentning senest 24 timer efter dyret er dødt.

  • HUSK du betaler for det vi henter, ikke hvor mange gange vi henter.  Så tilmeld når dyret er dødt og ikke efter, hvornår du regner med Daka-bilen kommer.

  • Opbevar dyrene på køl hvis det er muligt.

  • Placer din afhentningsplads i skygge, og hold den tør og ryddet.

  • Indfør daglige rutiner for håndtering og tilmelding af døde dyr.

  • Henvend dig til vores landmandskonsulent og få råd og vejledning. 


Lars Jørgen Nielsen
Tlf. 51 56 46 92
Mail: ljn@daka.dk

Lugt er en udfordring
Små mængder fordærvede råvarer accelererer forrådnelsen betragteligt gennem hele vores proces og får derved både kvalitets- og miljømæssige konsekvenser. Specielt i og omkring fabrikken i Randers giver lugt store udfordringer i forhold til det lokale image. Samtidig er opbevaringen af de døde dyr ude på afhentningspladserne under konstant angreb fra interesseorganisationer, som ser måden, hvordan de døde dyr håndteres og opbevares, som et spejl på hvordan produktion af husdyr foregår på ejendommen generelt. Disse udfordringer er vi sammen med jer landmænd nødt til at sikre ikke opstår.

 

 

Opkrævning af afgifter 

For faste leverandører vil afgifterne blive opkrævet månedligt bagud. Betaling sker ved indbetalingskort eller via PBS, og betalingsfristen vil fremgå af den udsendte opkrævning.


Overskrides seneste rettidige betalingsdato, vil der blive fremsendt op til to rykkere fra Daka SecAnim, hver belagt med et rykkergebyr på 100 kr. Såfremt betaling fortsat ikke sker, vil fordringen uden yderligere varsel blive overgivet til retslig inkasso, hvor samtlige omkostninger pålægges skyldneren. Samtidig med overgivelse til retslig inkasso stoppes fremtidige afhentninger, indtil det skyldige beløb inkl. påløbne omkostninger er registreret som betalt. Dog kan afhentning igen foretages mod fremvisning af kopi af poststemplet postkvittering (fax el. pr. post), der dokumenterer at indbetaling har fundet sted til advokat på det vedlagte girokort.

 

Der indføres gebyrer på papirfakturaer 

Fra og med august-fakturaen 2017 indfører Daka Secanim et fakturagebyr på kr. 50 ekskl. moms pr. papirfaktura. Man kan slippe for dette gebyr, hvis vi fremover kan sende faktura på e-mail. Tilmelding sker ved at klikke her.

 

Hvis man ønsker en automatisk betaling tilbyder Daka SecAnim også dette. Tilmeld dig Leverandørservice eller Betalingservice ved at klikke her

 

Eventuelle afgiftsændringer vil blive offentliggjort her på hjemmesiden.

 

Analyseafgift

Der pålægges en analyseafgift for BSE-overvågningsprogrammet for kreaturer over 48 måneder. Per 1. januar 2009 blev aldersgrænsen vedr. BSE-analyser ændret fra 24 måneder til 48 måneder.

 

 

 

PigUp & Ko | MOBIL APP

Nem og hurtig tilmelding af dyr

 

 
Legal Notice | Databeskyttelseserklæring | © Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, DK-8722 Hedensted, CVR-nr 33776039, +45 7674 5111, daka@daka.dk
 
1