Minimering af smittefare

Smittebeskyttelse / miljø / æstetik

Det anbefales, at afhentningsstedet ligger i passende afstand fra produktionsbygningerne.

 

Overdækning skal ikke beskytte mod luftbåren smitte, men mod fugle der hakker i dyrene. Det er Daka SecAnims erfaring, at fugle kun sjældent er et problem, når dyrene er tilmeldt straks og er opbevaret korrekt,

så de er fri for maddiker. Maddiker udvikles tidligst efter 3-4 dage. I nærheden af skov kan især krager være et problem. Hvis der er problemer med fugle, skal dyrene overdækkes.

 

Containere og presenninger kan være mulige smittekilder. Håndteringen af disse genstande skal derfor ske i overensstemmelse med besætningens smittebeskyttelsesregler.

 

Korrekt opbevaring minimerer smitterisikoen

Døde dyr smitter mindre end levende dyr, da åndedrættet er ophørt. Desuden er det primært kontaktsmitte (berøringssmitte), der kan overføre sygdomme. Luftbåren smitte fra døde dyr er minimal. Når dyrene opbevares korrekt, kommer der ikke væske fra dyrene, og smitterisikoen reduceres yderligere.

 

Kontaktsmitte kan undgås ved at sikre hensigtsmæssig transport af dyrene til opsamlingsstedet og ved at indrette et afhentningssted evt. med vendeplads, så transportvejene for døde dyr til og fra stedet ikke krydser hinanden. Desuden ved at håndteringen på stedet minimeres, ved at dyrene lægges korrekt samlet og ”vinkelret” på vejen, så kranen let kan læsse dyrene.

 

Der er ikke væsentlige miljøgener ved døde dyr, som opbevares og afhentes korrekt.

 

Nogle kommuner ønsker foranstaltninger mod nedsivning fra dyrene også ved mindre besætninger. I disse tilfælde kan eventuelt aftales, at en plastmembran graves ned på afhentningsstedet.

 

Synet af de døde dyr, der venter på afhentning, er et problem. Det er derfor nødvendigt at sikre, at dyrene ligger, så de ikke kan ses fra offentlig vej. Det gøres lettest ved opstilling af hegn eller hæk med trådnet, der samtidig forhindrer, at ræve m.m. gnaver i dyrene.

 

 

 

 

 

    

 
Legal Notice | Databeskyttelseserklæring | © Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, DK-8722 Hedensted, CVR-nr 33776039, +45 7674 5111, daka@daka.dk
 
1