page.headerData.997=TEXT page.headerData.997.value(

Søg

 • english
 • english
 • dutch
 • français
 • magyar
 • español
 • italiano
 • polski
 • русский
 • čeština
 • dansk
 • svenska
 • català
 • deutsch

Affald fra hjemmeslagtninger

I Daka SecAnim servicerer vi dagligt et stort antal dyrehold. Vi indsamler og forarbejder derfor biprodukter, som bl.a. bliver til organisk gødningbiodiesel, samt CO2-reducerende biobrændsel til cementindustrien. Alt sammen i overensstemmelse med lovgivningen og med det højest mulige niveau af sikkerhed og hygiejne.

Håndtering af affald fra hjemmeslagtninger
Alle typer af biprodukter (bl.a. slagteaffald) fra hjemmeslagtninger (herunder vildt) skal tilmeldes via formularen herunder eller på telefon 7928 4047 hvorefter det bliver afhentet separat. Denne type biprodukter hentes 1 gang om ugen, så vær opmærksom på hvilken dag det er i dit område.

Som privatperson opretter vi dig med det samme. Kontorets åbningstid er mandag til fredag fra kl. 7 til 15.

Bestil afhentning af slagteaffald

Afregnes pr. påbegyndte 150 kg (pr. tønde).

Hvis du har spørgsmål kan du ringe på tlf. 79284047

Information om vores afhentningsservice

Informationer om afhentning

Kontakt Callcenter SecAnim ved særlige forhold eller oprettelse som ny kunde
Har man fordærvede får eller geder må det ikke blandes sammen med de øvrige selvdøde dyr - kontakt Callcenter SecAnim for at aftale separat afhentning.

Daka SecAnim skal, som landmændene, melde flytninger til Dyreregistreringen. Alle døde dyr forarbejdes på vores fabrik i Randers, som har CHR-nr. 71930.

Tidspunkter for afhentning og kørselssystem
I Daka SecAnim har vi et dynamisk ruteplanlægningssystem, så bilernes rute opdateres hver 5. minut under kørsel, og de kan derfor medtage nye tilmeldinger undervejs. Det betyder, at vi principielt kan komme inden for 5 minutter, hvis der er en bil i nærheden af dig, når du tilmelder. 

Daka SecAnim tilbyder e-mail og sms-service, hvis du ønsker besked om forventet tidspunkt for afhentning. Kontakt callcenter SecAnim for at tilmelde dig.  

Fremgangsmåder for tilmelding

Alle typer af slagteaffald fra hjemmeslagtninger skal tilmeldes på telefon 7928 4047, hvorefter det bliver afhentet separat. Hvis du har et CVR nummer kan du bestille direkte herunder. Som privatperson kan du ringe til os, så opretter vi dig med det samme.

Bestil afhentning her

Opbevaring og afhentningsforhold

Slagteaffaldet skal opbevares i container, som kranen på lastbilen kan løfte, hvis du er i tvivl kan du kontakte os her eller ringe til 7928 4047

Afhentningspladsens indretning

Det er vigtigt, at slagteaffaldet ligger i skygge for solen. Skygge kan opnås ved bygninger, høje træer eller sikres ved opstilling af hegn, hæk med trådnet eller lignende. Max. højde 1,4 m. i læssesiden. 

Nem adgang til afhentningsstedet
Afhentningsstedet skal ligge så Daka SecAnims biler ikke skal bakke hverken ud på eller ind fra offentlig vej ved afhentning. Afhentning midt på private veje uden gennemkørselsmulighed kræver vendeplads. Kørevejen skal have en rimelig beskaffenhed. Træer og buske skal beskæres. Husnumre skal være synlige. Hvor, der er mulighed for at tage fejl af vejen til afhentningsstedet, skal der skiltes. Se evt. PIGUP&KO vejskilt.

For at opnå mindst mulig smitterisiko bør afhentningspladsen placeres, så kørevejen ved transport af slagteaffald til afhentningspladsen ikke krydser eller er den samme, som Daka SecAnims biler benytter.

Se mere om afhentningsforhold- og indretning her.

Smittebeskyttelse

Siden 1. juli 2013 skal der ikke længere udtages BSE prøver af kreaturer til konsum, herunder hjemmeslagtede.

De eneste kreaturer til konsum, som skal undersøges, er nødslagtede kreaturer over 48 mdr. med nødslagteattest samt kreaturer over 48 mdr., som de på slagteriet tager fra med symptomer (AM dyr). Derudover kan der være kreaturer over 48 mdr. i forbindelse med en BSE mistanke eller et bekræftet tilfælde af BSE (OT dyr).

Smittebeskyttelse / miljø / diskretion
Det anbefales, at afhentningsområdet er placeret i en passende afstand fra produktionsbygninger. Overdækning er ikke for at beskytte mod luftbåren transmission, men mod fugle, der hakker i dyrene. Det er Daka SecAnims erfaring, at fugle sjældent er et problem, når biprodukter tilmeldes med det samme og opbevares korrekt.

Korrekt opbevaring minimerer smitterisikoen
Kontaktsmitte kan undgås ved at sikre hensigtsmæssig transport af slagteaffaldet til opsamlingsstedet og ved at indrette et afhentningssted gerne med vendeplads, så transportvejene for døde dyr til og fra stedet ikke krydser hinanden. 

Lovgivning

Siden 1. juli 2013 skal der ikke længere udtages BSE prøver af kreaturer til konsum, herunder hjemmeslagtede.

De eneste kreaturer til konsum, som skal undersøges, er nødslagtede kreaturer over 48 mdr. med nødslagteattest samt kreaturer over 48 mdr., som de på slagteriet tager fra med symptomer (AM dyr). Derudover kan der være kreaturer over 48 mdr. i forbindelse med en BSE mistanke eller et bekræftet tilfælde af BSE (OT dyr)

Opkrævning af afgifter

For faste leverandører vil afgifterne blive opkrævet månedligt bagud. Betaling sker ved indbetalingskort eller via PBS, og betalingsfristen vil fremgå af den udsendte opkrævning.

Overskrides seneste rettidige betalingsdato, vil der blive fremsendt op til to rykkere fra Daka SecAnim, hver belagt med et rykkergebyr på 100 kr. Såfremt betaling fortsat ikke sker, vil fordringen uden yderligere varsel blive overgivet til retslig inkasso, hvor samtlige omkostninger pålægges skyldneren. Samtidig med overgivelse til retslig inkasso stoppes fremtidige afhentninger, indtil det skyldige beløb inkl. påløbne omkostninger er registreret som betalt. Dog kan afhentning igen foretages mod fremvisning af kopi af poststemplet postkvittering (mail el. pr. post), der dokumenterer at indbetaling har fundet sted til advokat på det vedlagte girokort.

Gebyrer på papirfakturaer
Daka Secanim har et fakturagebyr på kr. 50 ekskl. moms pr. papirfaktura. Man kan slippe for dette gebyr, hvis vi kan sende faktura på e-mail. Tilmelding ske nederst på denne side.

Hvis man ønsker en automatisk betaling tilbyder Daka SecAnim også dette. Tilmeld dig Leverandørservice eller Betalingservice ved at klikke her.

Analyseafgift
Der pålægges en analyseafgift for BSE-overvågningsprogrammet for kreaturer over 48 måneder. Per 1. januar 2009 blev aldersgrænsen vedr. BSE-analyser ændret fra 24 måneder til 48 måneder.

Registrering af e-mail til modtagelse af faktura

Du skal huske at registrere, hvis du fremover ønsker at modtage dine fakturaer via e-mail og spare fakturagebyret på 50 kroner for at modtage papirfaktura.

Registrer her.

Bæredygtig genanvendelse

Som kunde i Daka SecAmim bidrager du til bæredygtig genanvendelse: Fedt fra forarbejdningen bruges til biodiesel og kød- og benmelet bruges på en miljøvenlig måde som alternativt brændstof på kraftværker eller i cementindstrien eller som gødningsingredienser.

Læs mere om bæredygtighed


Daka Denmark A/S
Lundagervej 21
DK-8722 Hedensted
CVR-nr 33776039


Kontakt
Tlf. +45 7928 4047
Mail: secanimnoSpam@daka.dk

Åbningstider:
Mandag-fredag 07.00-15.00