page.headerData.997=TEXT page.headerData.997.value(

Søg

 • english
 • english
 • dutch
 • français
 • magyar
 • español
 • italiano
 • polski
 • русский
 • čeština
 • dansk
 • svenska
 • català
 • deutsch

Råvarerne i Daka SecAnim

Råvaregrundlaget for produktionen på Daka SecAnims fabriksanælg er kasserede dele af dyr fra slagterier og selvdøde dyr. Råvarerne tilhører kategori 1 og 2 i henhold til Biproduktforordningens inddeling.

Daka SecAnim nyttiggør råvarerne til energi- og gødningsformål samtidig med, at sikkerheden mod videreførsel af smitsomme husdyrsygdomme er maksimal.

Administration af al indtransport
Daka SecAnim administrerer selv al indtransport af råvarer, hvilket sikrer, at råvarerne transporteres til forarbejdning så hurtigt som muligt. Transporten, der foretages af eksterne transportfirmaer, sker i Daka SecAnims egne containere, som kun anvendes til dette formål.

Friske og ufordærvede råvarer
Ufordærvede råvarer er en forudsætning for, at Daka SecAnim kan forarbejde de animalske biprodukter på miljømæssig forsvarlig vis og til mindst mulig gene for det omgivende samfund. Varernes friskhed er endvidere vigtig af hensyn til de forarbejdede produkters ensartede kvalitet. Dette er vigtigt for at produkterne kan udnyttes til energi- og tekniske formål på bedst muligt økonomisk grundlag. 

Råvarerne på fabrikkerne
Modtagelse af råvarerne på Daka SecAnims forarbejdningsanlæg sker i opdelte og lukkede siloer afhængig af produkternes karakter. Denne opdeling i forskellige modtagesiloer sikrer, at produkterne hele tiden kan tilføres produktionen jævnt, hvorved det sikres, at de færdige produkter er homogene og lever op til de deklarerede specifikationer.

Læs mere om, hvordan vi genanvender animalske biprodukter fra landbruget og fødevaresektoren her.

Regler for afhentning og afregning

I de nedenstående links finder du information om Daka SecAnims betingelser for afhentning og afregning samt regler for afhentning af døde dyr. Finder du ikke den information du søger er du altid velkommen til at kontakte Daka SecAnim her.

Generelle afhentnings- og afregningsbetingelser

Regler for afhentning af døde dyr

Hvad modtager vi?

Daka SecAnim modtager:

 • Animalske biprodukter af kategori 1 og 2
 • Døde husdyr og dele af husdyr og dyr, hvorfra det er normalt at spise kødet
 • Jagtbart vildt og dele heraf
 • Husdyr som anvendes som øvelsesobjekt ved operationer o.l. og som aflives i forbindelse med øvelsen
 • Dele af større dyr fra zoologiske haver

Ovenstående retningslinier omfatter svin, kreaturer, heste, geder, får, strudse, fjerkræ, mink, ræve, jagtbart vildt, zoologiske haver mm.

Daka SecAnim modtager ikke:

 • Kæledyr (hunde og katte)
 • Dyrlægeaffald, herunder hunde og katte mm.
 • Forsøgsdyr udsat for medicinske forsøg, herunder også dyr, som er opdrættet til dette formål, herunder mus, rotter, hamstere o.l.
 • Genmanipulerede dyr
 • Øvrige dyr som f.eks. mus, rotter, krybdyr, slanger, aber, papegøjer mm.

 


Hos Daka SecAnim har vi kendskab til følgende alternative forarbejdningsmuligheder

   
   
 www.sws.dk

Kremerer forsøgsdyr, kæledyr mm. Eneste begrænsning er størrelsen, hvor hunde er max. Evt. kan dyr skæres i passende stykker og derefter kremeres. Afhenter over hele landet.
 

 www.danskdyrekremering.dk

Dansk Dyrekremering kremerer kæledyr, og som de eneste: hele heste. Modtager heste fra hele Danmark og udlandet.
 

 www.avv.dk

Afhenter og kremerer kæledyr mm. fortrinsvis i den nordlige del af Jylland.
 

 www.adakrem.dk'

Afhenter og kremerer kæledyr mm.
 


Daka Denmark A/S
Lundagervej 21
DK-8722 Hedensted
CVR-nr 33776039


Kontakt
Tlf. +45 7928 4047
Mail: secanimnoSpam@daka.dk

Åbningstider:
Mandag-fredag 07.00-15.00