Råvarerne i Daka SecAnim

Modtagelse af råvarerne på Daka SecAnims forarbejdningsanlæg sker i opdelte og lukkede siloer.

Administration af al indtransport

Daka SecAnim administrerer selv al indtransport af råvarer, hvilket sikrer, at råvarerne transporteres til forarbejdning så hurtigt som muligt. Transporten, der foretages af eksterne transportfirmaer, sker i Daka SecAnims egne containere, som kun anvendes til dette formål.

 

Friske og ufordærvede råvarer

Ufordærvede råvarer er en forudsætning for, at Daka SecAnim kan forarbejde de animalske biprodukter på miljømæssig forsvarlig vis og til mindst mulig gene for det omgivende samfund. Varernes friskhed er endvidere vigtig af hensyn til de forarbejdede produkters ensartede kvalitet. Dette er vigtigt for at produkterne kan udnyttes til energi- og tekniske formål på bedst muligt økonomisk grundlag. Derfor har Daka SecAnim bl.a. indført en kølecontainerordning, der reducerer problemer med fordærvede råvarer specielt i sommerperioden. Læs nærmere om dette tiltag under menupunktet Landmandsservice

 

Råvarerne på fabrikkerne

Modtagelse af råvarerne på Daka SecAnims forarbejdningsanlæg sker i opdelte og lukkede siloer afhængig af produkternes karakter. Denne opdeling i forskellige modtagesiloer sikrer, at produkterne hele tiden kan tilføres produktionen jævnt, hvorved det sikres, at de færdige produkter er homogene og lever op til de deklarerede specifikationer.

Vejledning om håndtering af animalske biprodukter

Læs mere om, hvordan vi genanvender animalske biprodukter fra landbruget og fødevaresektoren.
Legal Notice | Databeskyttelseserklæring | © Daka Denmark A/S, Lundagervej 21, DK-8722 Hedensted, CVR-nr 33776039, +45 7674 5111, daka@daka.dk
 
1