Search results for:

Affald fra hjemmeslagtninger

Affald fra hjemmeslagtninger I Daka SecAnim servicerer vi dagligt et stort antal dyrehold. Vi indsamler og forarbejder derfor biprodukter, som bl.a. bliver til organisk gødning, biodiesel, samt CO2-reducerende biobrændsel til cementindustrien. Alt sammen i overensstemmelse med lovgivningen og med det højest mulige niveau af sikkerhed og hygiejne. Håndtering af affald fra hjemmeslagtninger Alle typer af biprodukter (bl.a. slagteaffald) fra hjemmeslagtninger (herunder vildt) skal tilmeldes via formularen herunder eller på telefon 7928 4047 hvorefter det bliver afhentet separat. Denne type biprodukter hentes 1 gang om ugen. Som privatperson opretter vi dig med det samme. Kontorets åbningstid er [...]

januar 23rd, 2023|

Råvarerne i Daka SecAnim

Råvarerne i Daka SecAnim Råvaregrundlaget for produktionen på Daka SecAnims fabriksanælg er kasserede dele af dyr fra slagterier og selvdøde dyr. Råvarerne tilhører kategori 1 og 2 i henhold til Biproduktforordningens inddeling. Daka SecAnim nyttiggør råvarerne til energi- og gødningsformål samtidig med, at sikkerheden mod videreførsel af smitsomme husdyrsygdomme er maksimal. Administration af al indtransport Daka SecAnim administrerer selv al indtransport af råvarer, hvilket sikrer, at råvarerne transporteres til forarbejdning så hurtigt som muligt. Transporten, der foretages af eksterne transportfirmaer, sker i Daka SecAnims egne containere, som kun anvendes til dette [...]

januar 18th, 2023|
Go to Top